Een vrijblijvend gesprek kan bij u op de werkplek, maar ook op adres van Mensment te  Bergambacht.

Ik bied u:

* Een vrijblijvend kennismakingsgesprek ter orientatie op persoonlijke klik, mogelijkheden en kostenindicatie.

 

Onderscheid coaching, counselling, consulting en mediation:

* Consulting - advies op basis van objectief meekijken, meeluisteren en hardop meedenken.

* Coaching - bewustwording en persoonlijke groei, vergroten van zelfvertrouwen, het exploreren/ontwikkelen en                toepassen van eigen mogelijkheden.

* Counselling - hulp bij het analyseren van een persoonlijke situatie, raadgeven bij het bedenken van oplossingen en            manieren hoe deze te realiseren.

* mediation - vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de onderhandelingen          tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun werkelijke balangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen            optimale resultaten te komen.